ESTUDIO PERSONA Instagram Stats & Analytics Dashboard

ESTUDIO PERSONA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 07:58:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký38.21N
Chú ý2.31N
Bài viết1.2N
Xếp hạng toàn cầu
1,372,461st (Top 14.8%)
Sao điểm Nox
1.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.3%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
302 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ESTUDIO PERSONA Daily Followers (1 năm gần đây)
ESTUDIO PERSONA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ESTUDIO PERSONA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ESTUDIO PERSONA @ESTUDIO PERSONA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Furniture and Lighting Design Studio based in Los Angeles. ***