ESSENCE Instagram Stats & Analytics Dashboard

ESSENCE Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 21:29:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.07TR
Chú ý1.15N
Bài viết13.99N
Xếp hạng toàn cầu
7,882nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3
Có tiềm năng(Top 10.4%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
3.54N 124
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ESSENCE Daily Followers (1 năm gần đây)
ESSENCE Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ESSENCE Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ESSENCE @ESSENCE
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We love Black women deeply. Since 1970. Proud home of the #ESSIES #BlackOwned @EssenceFest @essencegu_ @essencepodcasts.