Erewhon Instagram Stats & Analytics Dashboard

Erewhon Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 14:59:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký211.48N
Chú ý28
Bài viết3.23N
Xếp hạng toàn cầu
232,175th (Top 2.6%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.4%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
2.17N 84
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Erewhon Daily Followers (1 năm gần đây)
Erewhon Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Erewhon Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Erewhon @Erewhon
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
We believe that nutrition is the key to a vibrant lifestyle and happier, healthier communities. Certified B Corp. Certified Organic Retailer.