ELEMIS Instagram Stats & Analytics Dashboard

ELEMIS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-29 20:46:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký495.14N
Chú ý1.57N
Bài viết2.48N
Xếp hạng toàn cầu
89,834th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.7%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
839 385
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ELEMIS Daily Followers (1 năm gần đây)
ELEMIS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ELEMIS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ELEMIS @ELEMIS
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
From London, With Love ✨ Discover the number 1 luxury British skincare brand. Share your shelfies and glowing selfies #LoveELEMIS