Edithizm Instagram Stats & Analytics Dashboard

Edithizm Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-02 12:21:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký194.21N
Chú ý64
Bài viết456
Xếp hạng toàn cầu
153,773rd (Top 4.8%)
Sao điểm Nox
3.82
Có tiềm năng(Top 1.1%)
tỷ lệ tương tác
6.4%
12.14N 203
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Edithizm Daily Followers (1 năm gần đây)
Edithizm Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Edithizm Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Edithizm @Edithizm
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Thẻ kênh
Giới thiệu
Saatlerce uğraşarak güzel videolar çıkartmaya çalışıyorum sen ise takip et ile etmemek arasında kalıyorsun ayıp xd 💜