EA SPORTS FIFA Instagram Stats & Analytics Dashboard

EA SPORTS FIFA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-27 16:49:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.91TR
Chú ý193
Bài viết2.2N
Xếp hạng toàn cầu
298th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.1%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
195.47N 889
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
EA SPORTS FIFA Daily Followers (1 năm gần đây)
EA SPORTS FIFA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
EA SPORTS FIFA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
EA SPORTS FIFA @EA SPORTS FIFA
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The journey to European glory starts here in Road to the Knockouts. Track player upgrade progress and find out more 👇