Dreamland Boxing Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dreamland Boxing Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 13:28:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.85N
Chú ý866
Bài viết2.12N
Xếp hạng toàn cầu
4,574,145th (Top 67.6%)
Sao điểm Nox
2.26
Nên suy nghĩ thêm(Top 31.0%)
tỷ lệ tương tác
9.8%
178 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dreamland Boxing Daily Followers (1 năm gần đây)
Dreamland Boxing Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dreamland Boxing Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dreamland Boxing @Dreamland Boxing
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Non-profit boxing gym San Jose, CA - 2047 Woodard Road IG run by Coach Ian (@cbcboxing ) Contact Jesse Huerta (@dreamlandcoach) for questions/sparring