DraftKings Sportsbook Instagram Stats & Analytics Dashboard

DraftKings Sportsbook Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-30 00:49:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký69.48N
Chú ý725
Bài viết1.44N
Xếp hạng toàn cầu
263,690th (Top 11.8%)
Sao điểm Nox
2.96
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.5%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
487 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
DraftKings Sportsbook Daily Followers (1 năm gần đây)
DraftKings Sportsbook Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
DraftKings Sportsbook Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
DraftKings Sportsbook @DraftKings Sportsbook
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
21+ AZ/CO/CT/ONT/IL/IN/IA/MI/NJ/LA/NY/PA/TN/VA/WV 18+ NH/WY. 19+ ONT. Gambling problem? Visit link below. Email for support.