Gogo Maweni Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gogo Maweni Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-04 16:13:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký223.5N
Chú ý162
Bài viết1.16N
Xếp hạng toàn cầu
225,667th (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
2.33
Nên suy nghĩ thêm(Top 26.4%)
tỷ lệ tương tác
2.7%
5.91N 62
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gogo Maweni Daily Followers (1 năm gần đây)
Gogo Maweni Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gogo Maweni Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gogo Maweni @Gogo Maweni
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
WhatsApp 0676732903 Herbal Gabhadiya Umfazi onaMasende SNAKEGANG 🐍 Wife to @velabahleke_the_king DM⛔️ @gogomaweni_online_herbs ImpandeYezulu ka Soth