Doritos® Brasil Instagram Stats & Analytics Dashboard

Doritos® Brasil Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 00:14:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký310.63N
Chú ý77
Bài viết455
Xếp hạng toàn cầu
136,250th (Top 2.3%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.6%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
690 164
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Doritos® Brasil Daily Followers (1 năm gần đây)
Doritos® Brasil Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Doritos® Brasil Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Doritos® Brasil @Doritos® Brasil
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
DORITOS® é para aqueles que querem sair do óbvio, que buscam sempre desafiar a lógica do senso comum.