Dodo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dodo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-21 22:18:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký136.58N
Chú ý255
Bài viết27
Xếp hạng toàn cầu
386,923rd (Top 4.0%)
Sao điểm Nox
3.81
Có tiềm năng(Top 1.3%)
tỷ lệ tương tác
9.7%
13.1N 148
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dodo Daily Followers (1 năm gần đây)
Dodo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dodo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dodo @Dodo
Quốc gia Séc
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Youtuber @sac.dodoeu Spolupráce 🔽 ***