이지금 IU Instagram Stats & Analytics Dashboard

이지금 IU Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-29 09:26:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.93TR
Chú ý111
Bài viết637
Xếp hạng toàn cầu
307th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.84
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
12.8%
3.42TR 26.3N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
이지금 IU Daily Followers (1 năm gần đây)
이지금 IU Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
이지금 IU Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
이지금 IU @이지금 IU
Quốc gia Hàn Quốc
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Thẻ kênh
Giới thiệu
strawberrymoon❤️❤️🍓❤️❤️