DJ JAWZ Instagram Stats & Analytics Dashboard

DJ JAWZ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 17:35:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.12N
Chú ý1.55N
Bài viết1.44N
Xếp hạng toàn cầu
1,923,366th (Top 36.4%)
Sao điểm Nox
0.99
Nên suy nghĩ thêm(Top 68.5%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
77 8
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
DJ JAWZ Daily Followers (1 năm gần đây)
DJ JAWZ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
DJ JAWZ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
DJ JAWZ @DJ JAWZ
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Get your Jaiva 99 Tickets 👇🏾🎫 Right now and get a discount!