Rodrigo Gorky Instagram Stats & Analytics Dashboard

Rodrigo Gorky Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 07:15:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.09N
Chú ý1.75N
Bài viết677
Xếp hạng toàn cầu
1,849,202nd (Top 20.2%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.6%)
tỷ lệ tương tác
4.8%
1.17N 71
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Rodrigo Gorky Daily Followers (1 năm gần đây)
Rodrigo Gorky Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Rodrigo Gorky Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Rodrigo Gorky @Rodrigo Gorky
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
@brabomusic @phillipiandrodrigo