djcharlie Instagram Stats & Analytics Dashboard

djcharlie Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-02-04 00:34:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.07N
Chú ý612
Bài viết24
Xếp hạng toàn cầu
332,365th (Top 29.7%)
Sao điểm Nox
1.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.4%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
71 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
djcharlie Daily Followers (1 năm gần đây)
djcharlie Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
djcharlie Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
djcharlie @djcharlie
Quốc gia Hàn Quốc
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Thẻ kênh
Giới thiệu
@mmw_djs @dende_okong