𝐃𝐉 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐂𝐀𝐓 Instagram Stats & Analytics Dashboard

𝐃𝐉 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐂𝐀𝐓 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 06:33:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký188.88N
Chú ý4.23N
Bài viết4.16N
Xếp hạng toàn cầu
265,228th (Top 2.9%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.1%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
924 96
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
𝐃𝐉 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐂𝐀𝐓 Daily Followers (1 năm gần đây)
𝐃𝐉 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐂𝐀𝐓 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
𝐃𝐉 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐂𝐀𝐓 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
𝐃𝐉 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐂𝐀𝐓 @𝐃𝐉 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐂𝐀𝐓
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
ICONIC LEGEND /COMMUNITY Activist/MENTOR /SOUND DESIGNER /DJ & MUSICIAN