Bad Boy Bill Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bad Boy Bill Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 23:59:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký37.45N
Chú ý882
Bài viết458
Xếp hạng toàn cầu
1,130,049th (Top 17.0%)
Sao điểm Nox
1.63
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.1%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
749 39
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bad Boy Bill Daily Followers (1 năm gần đây)
Bad Boy Bill Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bad Boy Bill Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bad Boy Bill @Bad Boy Bill
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Chicago based DJ, Producer. Voted America’s Favorite DJ. Behind The Decks Podcast. Co-founder of @Beatport