DISORDER Instagram Stats & Analytics Dashboard

DISORDER Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-09 13:23:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.1N
Chú ý686
Bài viết33
Xếp hạng toàn cầu
268,023rd (Top 33.4%)
Sao điểm Nox
0.9
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.2%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
DISORDER Daily Followers (1 năm gần đây)
DISORDER Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
DISORDER Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
DISORDER @DISORDER
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Ouça já a 🔻The Island 🔻no spotify