Disney+ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Disney+ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 08:09:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.1TR
Chú ý358
Bài viết2.64N
Xếp hạng toàn cầu
3,897th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.5%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
98.21N 386
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Disney+ Daily Followers (1 năm gần đây)
Disney+ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Disney+ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Disney+ @Disney+
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Celebrate the stories you love. #DisneyPlus