Dior Official Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dior Official Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-10 01:53:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký41.67TR
Chú ý287
Bài viết9.82N
Xếp hạng toàn cầu
158th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.4
Nên suy nghĩ thêm(Top 23.1%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
17.44N 184
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dior Official Daily Followers (1 năm gần đây)
Dior Official Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dior Official Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dior Official @Dior Official
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
"Women, with their intuitive instinct, understood that I dreamed not only of making them more beautiful, but happier too." Christian Dior