Bando Pretty Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bando Pretty Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-27 11:43:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký798
Chú ý1.41N
Bài viết39
Xếp hạng toàn cầu
1,548,852nd (Top 70.7%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.2%)
tỷ lệ tương tác
2651.6%
20.96N 192
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bando Pretty Daily Followers (1 năm gần đây)
Bando Pretty Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bando Pretty Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bando Pretty @Bando Pretty
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Gemini ♊️ 18 years old 💍|@bama.bleu -Loving and loyal 💕