DigiFM Instagram Stats & Analytics Dashboard

DigiFM Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-05 07:31:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.94N
Chú ý144
Bài viết257
Xếp hạng toàn cầu
330,132nd (Top 41.2%)
Sao điểm Nox
0.71
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.5%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
DigiFM Daily Followers (1 năm gần đây)
DigiFM Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
DigiFM Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
DigiFM @DigiFM
Quốc gia Rumani
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Detalii despre prelucrarea datelor personale - https://goo.gl/bbZ5Yr