Дитячий Комісійний Магазин Instagram Stats & Analytics Dashboard

Дитячий Комісійний Магазин Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 15:21:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký37.89N
Chú ý229
Bài viết269.5N
Xếp hạng toàn cầu
1,377,817th (Top 15.0%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.3%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Дитячий Комісійний Магазин Daily Followers (1 năm gần đây)
Дитячий Комісійний Магазин Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Дитячий Комісійний Магазин Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Дитячий Комісійний Магазин @Дитячий Комісійний Магазин
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Ukraina
Thẻ kênh
Giới thiệu
Перша частина @detskiy_mir_komis 👼🏻комісія 10% але не менше 50 грн 👼🏻за правилами та покупками в 📩 👼🏻коментарі часто не бачимо❌