Destino Talk Instagram Stats & Analytics Dashboard

Destino Talk Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 11:04:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký70.25N
Chú ý7
Bài viết71
Xếp hạng toàn cầu
806,886th (Top 8.6%)
Sao điểm Nox
3.17
Có tiềm năng(Top 7.7%)
tỷ lệ tương tác
2.6%
1.83N 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Destino Talk Daily Followers (1 năm gần đây)
Destino Talk Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Destino Talk Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Destino Talk @Destino Talk
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Visita nuestro canal de YouTube y diviértete con nuestra entrevistas 👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿