Dermot Kennedy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dermot Kennedy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-30 16:57:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký834.59N
Chú ý762
Bài viết1.7N
Xếp hạng toàn cầu
45,465th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.5%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
16.64N 360
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dermot Kennedy Daily Followers (1 năm gần đây)
Dermot Kennedy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dermot Kennedy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dermot Kennedy @Dermot Kennedy
Quốc gia Ireland
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
“Sonder” - Out 4 Nov - Preorder Now