Leo Moraes Instagram Stats & Analytics Dashboard

Leo Moraes Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 06:27:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký43.94N
Chú ý1.34N
Bài viết1.3N
Xếp hạng toàn cầu
798,930th (Top 15.8%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.4%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
199 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Leo Moraes Daily Followers (1 năm gần đây)
Leo Moraes Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Leo Moraes Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Leo Moraes @Leo Moraes
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Ingressei na política para ser um agente de transformação social, fazer ouvir e ecoar os princípios que carrego comigo. 👨🏻‍💼Dep. Fed. Rondônia 💍Casado