denzykr Instagram Stats & Analytics Dashboard

denzykr Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-25 03:58:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký18.31N
Chú ý288
Bài viết73
Xếp hạng toàn cầu
420,499th (Top 23.6%)
Sao điểm Nox
3.19
Có tiềm năng(Top 10.3%)
tỷ lệ tương tác
9.1%
1.54N 115
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
denzykr Daily Followers (1 năm gần đây)
denzykr Engagement Post
Bài đăngIGTV
denzykr @denzykr
Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Thẻ kênh
Giới thiệu
Oyun yazılımcısı 🎮 Youtuber DNZY Software & Games Sahibi Youtube kanalım: