Deezer France Instagram Stats & Analytics Dashboard

Deezer France Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 10:51:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký111.08N
Chú ý329
Bài viết2.12N
Xếp hạng toàn cầu
492,062nd (Top 5.4%)
Sao điểm Nox
2.21
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.4%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
2.4N 33
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Deezer France Daily Followers (1 năm gần đây)
Deezer France Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Deezer France Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Deezer France @Deezer France
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
#ThePowerOfMusic 🎶