Decathlon Travel Instagram Stats & Analytics Dashboard

Decathlon Travel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 21:14:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.06N
Chú ý554
Bài viết67
Xếp hạng toàn cầu
3,052,737th (Top 46.1%)
Sao điểm Nox
0.83
Nên suy nghĩ thêm(Top 73.6%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
78 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Decathlon Travel Daily Followers (1 năm gần đây)
Decathlon Travel Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Decathlon Travel Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Decathlon Travel @Decathlon Travel
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
🏄‍♂️🌍 Des séjours sportifs accessibles à tous.tes 📸 Partage nous tes + belles photos @decathlontravel 👇Rejoins l’aventure sportive