DeAPlaneta Instagram Stats & Analytics Dashboard

DeAPlaneta Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 10:56:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.05N
Chú ý399
Bài viết1.52N
Xếp hạng toàn cầu
1,152,444th (Top 22.2%)
Sao điểm Nox
1.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
33 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
DeAPlaneta Daily Followers (1 năm gần đây)
DeAPlaneta Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
DeAPlaneta Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
DeAPlaneta @DeAPlaneta
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
🎥 Amamos el cine y las series tal y como lo haces tú. #ConCanasYALoLoco, 12 de agosto en cines 🙌 #TresMilAñosEsperándote, 2 de septiembre ✨