D A V I D F R E I B U R G E R Instagram Stats & Analytics Dashboard

D A V I D F R E I B U R G E R Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 15:44:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký727.38N
Chú ý1.23N
Bài viết5.15N
Xếp hạng toàn cầu
55,448th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.8%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
6.24N 149
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
D A V I D F R E I B U R G E R Daily Followers (1 năm gần đây)
D A V I D F R E I B U R G E R Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
D A V I D F R E I B U R G E R Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
D A V I D  F R E I B U R G E R @D A V I D F R E I B U R G E R
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
TV: Roadkill, Engine Masters, RK Garage. Past editor of Hot Rod and 5 others. Six 200 MPH Clubs. Horsepower junkie. Jeep guy. ***