David Castello-Lopes Instagram Stats & Analytics Dashboard

David Castello-Lopes Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-03 00:32:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký119.41N
Chú ý192
Bài viết100
Xếp hạng toàn cầu
472,510th (Top 4.3%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
12.3%
14.51N 166
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
David Castello-Lopes Daily Followers (1 năm gần đây)
David Castello-Lopes Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
David Castello-Lopes Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
David Castello-Lopes @David Castello-Lopes
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
J’ai fait Depuis Quand sur @canalplus. Je fais Interessant sur @artefr, Les Origines sur @europe1 et « Suisse ? » sur la @radiotelevisionsuisse