D A P H N E O Z Instagram Stats & Analytics Dashboard

D A P H N E O Z Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-09 12:55:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký765N
Chú ý805
Bài viết2.98N
Xếp hạng toàn cầu
53,117th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.4%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
10.32N 168
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
D A P H N E O Z Daily Followers (1 năm gần đây)
D A P H N E O Z Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
D A P H N E O Z Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
D A P H N E  O Z @D A P H N E O Z
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
❤️ Wife & Mama x 4 ✌️ Emmy-winning TV host & NY Times Bestselling Author 😋 New Cookbook: Eat Your Heart Out 📺 @thegooddishtv & @masterchefjunior