Daniel Wepa Instagram Stats & Analytics Dashboard

Daniel Wepa Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-01 08:56:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký56.02N
Chú ý586
Bài viết623
Xếp hạng toàn cầu
1,053,501st (Top 9.5%)
Sao điểm Nox
1.88
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.2%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
730 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Daniel Wepa Daily Followers (1 năm gần đây)
Daniel Wepa Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Daniel Wepa Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Daniel Wepa @Daniel Wepa
Quốc gia Colombia
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
God is good ✨ @pizzabywepa 🍕 🏁 Para volar se necesitan solo dos ruedas🏁 Motos, Entretenimiento, Filmaker @bwentertainmentt 📩 Negocios al DM