Daney_Oficial Instagram Stats & Analytics Dashboard

Daney_Oficial Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-03 07:56:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký135.2N
Chú ý1.09N
Bài viết394
Xếp hạng toàn cầu
399,702nd (Top 3.7%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.4%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
2.21N 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Daney_Oficial Daily Followers (1 năm gần đây)
Daney_Oficial Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Daney_Oficial Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Daney_Oficial @Daney_Oficial
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
No te esfuerces en ser conocido, sino en alguien que valga la pena conocer. #Actor / #Streamer Campañas: DM o Correo MGR:@ccambiazzo @blackstartalent