Damon Albarn Instagram Stats & Analytics Dashboard

Damon Albarn Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 10:53:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký654.95N
Chú ý13
Bài viết103
Xếp hạng toàn cầu
62,543rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.89
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.2%
27.08N 289
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Damon Albarn Daily Followers (1 năm gần đây)
Damon Albarn Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Damon Albarn Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Damon Albarn @Damon Albarn
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
'The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows' out now: