Don Jefe🔵️️️ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Don Jefe🔵️️️ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2020-02-08 04:17:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.27N
Chú ý1.16N
Bài viết142
Xếp hạng toàn cầu
262,467th (Top 32.7%)
Sao điểm Nox
1.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.2%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
17 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Don Jefe🔵️️️ Daily Followers (1 năm gần đây)
Don Jefe🔵️️️ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Don Jefe🔵️️️ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Don Jefe🔵️️️ @Don Jefe🔵️️️
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
#WrongEnemy #JefeGang 🦃TBG🦃 Da [email protected] 👻BJ951MBLOCK [email protected]👈🏽Send Beats 🤟🏾CLICK LINK‼️ 👇🏽New Video 👇🏽