CUPRA Instagram Stats & Analytics Dashboard

CUPRA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 00:45:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký725.19N
Chú ý58
Bài viết571
Xếp hạng toàn cầu
54,842nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.24
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.0%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
2.62N 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CUPRA Daily Followers (1 năm gần đây)
CUPRA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CUPRA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác