CTV News Instagram Stats & Analytics Dashboard

CTV News Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 19:41:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký447.52N
Chú ý82
Bài viết8.34N
Xếp hạng toàn cầu
92,205th (Top 1.4%)
Sao điểm Nox
2.43
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.8%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
1.52N 94
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CTV News Daily Followers (1 năm gần đây)
CTV News Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CTV News Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
CTV News @CTV News
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Discover the best news photos and short videos, as curated by the digital team at CTV News, Canada's most-watched news organization.