CTIA Instagram Stats & Analytics Dashboard

CTIA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-12 06:47:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký1N
Chú ý179
Bài viết109
Xếp hạng toàn cầu
6,112,471st (Top 79.8%)
Sao điểm Nox
0.5
Nên suy nghĩ thêm(Top 90.1%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
4 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CTIA Daily Followers (1 năm gần đây)
CTIA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CTIA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
CTIA @CTIA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We bring together a dynamic group of wireless companies that enable consumers to lead a 21st century connected life.