Craig Shimala Instagram Stats & Analytics Dashboard

Craig Shimala Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 12:20:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký92.43N
Chú ý2.42N
Bài viết3.03N
Xếp hạng toàn cầu
490,046th (Top 8.7%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.1%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
684 31
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Craig Shimala Daily Followers (1 năm gần đây)
Craig Shimala Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Craig Shimala Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Craig Shimala @Craig Shimala
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Chicago freelance creative. Helicopter Camera Operator. Time-lapser ➡️ @timelapsechicago See more casual captures at @craigshimala