Crystal Fighters Instagram Stats & Analytics Dashboard

Crystal Fighters Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-04 02:44:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký72.04N
Chú ý3.59N
Bài viết443
Xếp hạng toàn cầu
853,057th (Top 7.5%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
647 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Crystal Fighters Daily Followers (1 năm gần đây)
Crystal Fighters Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Crystal Fighters Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác