Crofter's Organic Instagram Stats & Analytics Dashboard

Crofter's Organic Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 16:58:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký16.3N
Chú ý1.55N
Bài viết1.59N
Xếp hạng toàn cầu
1,369,933rd (Top 28.4%)
Sao điểm Nox
1.58
Nên suy nghĩ thêm(Top 54.3%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
52 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Crofter's Organic Daily Followers (1 năm gần đây)
Crofter's Organic Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Crofter's Organic Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Crofter's Organic @Crofter's Organic
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The best tasting organic fruit spreads.🍓 You may be tempted to eat it right off the spoon (you can, we won’t tell). 30+years organic.🌱