Cristóbal Soria Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cristóbal Soria Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 14:23:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.03TR
Chú ý162
Bài viết1.26N
Xếp hạng toàn cầu
33,915th (Top 1%)
Sao điểm Nox
4.05
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
54.02N 1.06N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cristóbal Soria Daily Followers (1 năm gần đây)
Cristóbal Soria Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cristóbal Soria Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cristóbal Soria @Cristóbal Soria
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
El mejor delegado de la Historia del Fútbol mundial. . 📩 Contacto: [email protected] .