Creatives for Ukraine Instagram Stats & Analytics Dashboard

Creatives for Ukraine Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-15 17:36:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.91N
Chú ý21
Bài viết182
Xếp hạng toàn cầu
1,744,402nd (Top 44.8%)
Sao điểm Nox
1.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 65.5%)
tỷ lệ tương tác
3.1%
152 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Creatives for Ukraine Daily Followers (1 năm gần đây)
Creatives for Ukraine Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Creatives for Ukraine Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Creatives for Ukraine @Creatives for Ukraine
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
#CreativesForUkraine is an open platform for creatives from around the world showing solidarity with the people of Ukraine. Submit your work ⬇️