Craig Fruchtman Instagram Stats & Analytics Dashboard

Craig Fruchtman Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 19:25:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký173.13N
Chú ý1.08N
Bài viết2.93N
Xếp hạng toàn cầu
260,605th (Top 4.2%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.8%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
1.77N 53
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Craig Fruchtman Daily Followers (1 năm gần đây)
Craig Fruchtman Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Craig Fruchtman Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Craig Fruchtman @Craig Fruchtman
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I take photos and sell beds in NYC Brand Ambassador: @googlepixel @bhphoto @tenba For beds or prints click👇