COROS Instagram Stats & Analytics Dashboard

COROS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 14:29:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký88.01N
Chú ý397
Bài viết1.22N
Xếp hạng toàn cầu
536,311th (Top 8.8%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.0%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
2.17N 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
COROS Daily Followers (1 năm gần đây)
COROS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
COROS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
COROS @COROS
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
COROS brings cutting edge technology to athletes, explorers, and outdoor enthusiasts worldwide. Our motto is simple: #ExplorePerfection