ComicBook.com Instagram Stats & Analytics Dashboard

ComicBook.com Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 23:25:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.66TR
Chú ý136
Bài viết36.37N
Xếp hạng toàn cầu
18,018th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.27
Nên suy nghĩ thêm(Top 30.6%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
28.25N 177
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ComicBook.com Daily Followers (1 năm gần đây)
ComicBook.com Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ComicBook.com Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác