Jéssica Freitas Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jéssica Freitas Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-30 11:56:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký144.51N
Chú ý1.43N
Bài viết6.61N
Xếp hạng toàn cầu
367,762nd (Top 3.5%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.8%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
1.01N 102
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jéssica Freitas Daily Followers (1 năm gần đây)
Jéssica Freitas Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jéssica Freitas Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jéssica Freitas @Jéssica Freitas
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
😻Beleza | moda | lifestyle | viagem 💌 *** 📍São Paulo 💕 Conheça meus cursos online 👇🏽