CNCO Instagram Stats & Analytics Dashboard

CNCO Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 10:16:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.71TR
Chú ý582
Bài viết229
Xếp hạng toàn cầu
6,129th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.25
Nên suy nghĩ thêm(Top 31.7%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
86.2N 4.03N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CNCO Daily Followers (1 năm gần đây)
CNCO Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CNCO Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
CNCO @CNCO
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@christopherbvelezm @erickbrian @richardcamacho @zabdieldejesus 👇Escucha Plutón aquí